เขินเพื่อนที่รอต่อคิวเย็ดอยู่ เร็วๆไม่ต้องอายเพื่อนรอถ่ายอยู่ ผลัดกันเอาเพื่อนในชั้นเรียน พาเพื่อนมารุมที่หอพักนักศึกษา

เขินเพื่อนที่รอต่อคิวเย็ดอยู่ เร็วๆไม่ต้องอายเพื่อนรอถ่ายอยู่  ผลัดกันเอาเพื่อนในชั้นเรียน พาเพื่อนมารุมที่หอพักนักศึกษา